Inloggen
onderwijzend

kies een optie :

HyperLink
leidinggevend

HyperLink
andere functies

HyperLink

Toon alle vacatures Open sollicitatieCarmel College Salland is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), havo, atheneum en gymnasium. De school heeft circa 2.900 leerlingen en circa 320 medewerkers. Het Carmel College Salland is een open katholieke school. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van christelijke waarden in ons onderwijs. Alle kinderen uit de regio Salland zijn welkom, ongeacht de eigen geloofsovertuiging.

Missie en identiteit
Carmel College Salland geeft actief vorm aan haar verbondenheid met leerlingen, medewerkers en de (lokale en regionale) omgeving. De school gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Er is zowel aandacht voor kennis als voor vaardigheden, competenties en karakter. Persoonlijk contact en coachen van leerlingen helpt leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en een goed beeld te krijgen van de eigen mogelijkheden. Dat leidt tot (zelf)vertrouwen en biedt leerlingen een goede basis voor vervolgopleidingen.

Leerlingen en hun ouders mogen van ons integriteit verwachten: een veilige leeromgeving, een open sfeer, helderheid in organisatie en de bereidheid verantwoording af te leggen. Dit vereist van de school investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Daarbij is uitgangspunt dat we werkelijk iets tot stand brengen: talentontwikkeling van leerlingen, professionaliteit van medewerkers & schoolorganisatie en het profileren van Carmel College Salland in de regio Salland.

Bijzonderheden

 • Talenten ontdekken en ontwikkelen in Carmel Classes:
  Naast het reguliere lesprogramma kiezen leerlingen voor één van de Carmel Classes. Na een breed oriëntatieprogramma ‘Carmel Discovery’, kiezen de leerlingen voor een Carmel Class: Sports & Lifestyle (sport en een gezonde leefstijl), Art & Music (allerlei facetten van kunst, muziek, zang, dans, musical en toneel), Science & Technology (technische creativiteit) en International (bijv. leren over andere landen, uitwisseling, Anglia programma). 

 

 • Excelleren op het Atheneum+ en Gymnasium:
  Atheneum+ biedt extra uitdaging voor excellente atheneumleerlingen. Daar waar de Gymnasiast kiest voor klassieke vorming en de vakken Latijn/Grieks, kiest de Atheneum+ leerling voor Technologie of het International Cambridge Programme (wereldwijd erkend diploma versterkt Engels waar leerlingen ook werken aan competenties voor internationaal niveau). Gymnasiumleerlingen doen naast de reguliere atheneumvakken ook examen in een klassieke taal Latijn of Grieks. Leerlingen Gymnasium/Atheneum+ volgen ook drie uur in de week ‘Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderwijs’ (OWO). Hier werken leerlingen in groepen zelfstandig aan projecten onder begeleiding van een docent. Zij leren aan de hand van een zelf gekozen onderwerp zaken op een wetenschappelijke wijze te benaderen; dus wetenschappelijk denken, werken en onderzoeken.

 

 • Fit for life:
  Salland wil de jeugd van 12 tot 23 jaar ‘fit for life’ krijgen met een eigentijdse aanpak, zodat schoolverlaters beter voorbereid zijn op zelfstandig functioneren in de maatschappij en de eisen die het vervolgonderwijs en het  bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het echte leven, oftewel ‘fit for life’. Het vmbo van Carmel college Salland neemt samen met 14 andere partners (ROC, werkgevers, sport- en cultuurverenigingen, woningbouwstichting en de gemeente Raalte) deel aan dit project door aantrekkelijke doorlopende vmbo-mbo, sport- en cultuurtrajecten te ontwikkelen.  

 

 • Topsport en onderwijs:
  Het ontwikkelen van talenten staat centraal op het Carmel College Salland. Zo krijgen sporters die op hoger niveau sporten de mogelijkheid om school en sport te combineren. De topsportcoördinator begeleidt hen hierbij. Daarnaast ondersteunt de school het Carmel Wielerpark en is medeoprichter van de Carmel Handbalschool Salland (een samenwerking met  de Stichting Sporttalent en Landstede) en biedt handbaltalenten uit de regio Salland de mogelijkheid hun talenten individueel te ontwikkelen tot nationaal en internationaal niveau. De Carmel Handbalschool Salland is een talentcentrum met optimale omstandigheden voor handbaltalenten en daarom officieel gecertificeerd door het Nederlandse Handbal Verbond. 

 

 • Universumschool en Jet-Net:
  Het havo/vwo van Carmel College Salland is een Universumschool. Een universumschool onderscheidt zich van andere scholen doordat het extra aandacht geeft aan het bètaonderwijs.
  Wij zijn ook een Jet-Net school (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Door deelname aan dit netwerk willen we leerlingen laten ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is.

 

Meer informatie leest u op de site van de school, www.carmelcollegesalland.nl.


Werken bij Carmel College Salland?
Bekijk een overzicht van vacatures op Carmel College Salland.

Stichting Carmelcollege

Werken bij Carmel College Salland

Docent Fraukje de Jong vertelt over Carmel College Salland als regioschool, een school met betrokken collega's, goede begeleiding voor nieuwe docenten en een school waar veel aandacht is voor talentontwikkeling van medewerkers en leerlingen.

 

 

Andere filmpjes over Carmel College Salland

Voorlichtingsfilm praktijkonderwijs 2010-2011

 

Voorlichtingsfilm vmbo 2010-2011

 

Voorlichtingsfilm havo/vwo 2010-2011

 

Meer filmpjes zien van Carmel College Salland? Kijk dan op ons YouTubekanaal: www.youtube.com/user/stgcarmel